News & Activities
 • โครงการบรรพชาสามเณร 85 รูป

  เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราฉัตร นำโดยคุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารคณะผู้บริหาร มอบข้าวตราฉัตรสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ระหว่างวันที่ 10-30 มีนาคม 2555 โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรกว่า 60 รูป พร้อมกันนี้ข้าวตราฉัตรออกบูธอาหารเมนู "ข้าวไข่เจียว" เลี้ยงผู้มาร่วมพิธีอีกด้วย

 • ประกาศเกียรติคุณจรรณยาบรรณดีเด่น ปี 2554

  เมื่อเร็วๆนี้ คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวตราฉัตร เข้ารับเข็มประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2554 จากคุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคุณสมบูรณ์ พนัสโสภากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ในนาม บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2554 จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ประกาศเกียรติคุณจรรณยาบรรณดีเด่น จัดขึ้นโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศขององค์กรที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจอย่างซื่อ สัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม มีบรรษัทภิบาล ซึ่งบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จำกัด สองบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมและมีบรรษัทภิบาลจนมีโอกาสรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณจรรณยาบรรณดีเด่น ดังกล่าว คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รับเข็มประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2554 จากคุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณสมบูรณ์ พนัสโสภากุล รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2554 จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย คณะผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทไดนามิคทรานสปอร์ต จำกัด

 • อันดับ 1 ของ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011”(ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)

  เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราฉัตร รับมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011” (ภาคธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม) โดย ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงต่างๆ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1,000 ท่าน และได้ทำการคัดเลือกเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปีฯ เพียง 9 ท่านเท่านั้น งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ ในงานฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011” ถือเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

 • Pineapple

 • Coconut Cream Powder

 • TOOOOOOOOO

 • Canned Nata de Coco in syrup

 • Coconut milk & cream

Certificate